Elementele de biodiversitate reprezintă și o atracţie turistice remarcabilă  din Lunca Mureşului: 

•    Cele cca 200 de specii de păsări reprezentate de populaţii impresionante în zona ariei protejate şi care pot fi urmărite din observatoare special construite;
•    Mamifere, reptile, amfibieni, peşti, insecte s.a.

Administraţia Parcului Natural Lunca Mureşului promovează  o serie de activităţi turistice cu un caracter ecologic, astfel încât  impactul asupra mediului să fie cât mai redus. Cele mai importante activităţi turistice în cadrul parcului nostru sunt:

•    urmărirea mamiferelor mari în libertate din observatorul Prundul Mare şi a păsărilor din Observatorul Bezdin, construite în acest scop în zona Rezervaţiei Naturale Prundul Mare; accesul la observatorul pentru mamifere mari se face contra cost, putând fi folosit şi în condiţii de temperaturi foarte scăzute, datorită posibilităţii de a fi încălzit;
•    vizite ghidate pe teritoriul întregului parc, pe trasee tematice care includ Balta cu nuferi, arborete naturale de luncă,  Mănăstirile Hodoş - Bodrog şi Bezdin, sau  situri arheologice;