Atractii turistice Imprimare E-mail

       Principalele atracţii turistice din Lunca Mureşului sunt următoarele: 

  • Peisajul specific de lunca, având ca element principal Râul Mureş, cu cele 40 de insule din interiorul parcului, plaje de nisip şi tunelurile formate de sălciile care se apleacă asupra apei;
  • Cele cca 200 de specii de păsări reprezentate de populaţii impresionante în zona ariei protejate şi care pot fi urmărite din observatoare special construite;
  • Biodiversitatea remarcabilă, începând cu păsările şi continuând cu mamifere, reptile, amfibieni, peşti, insecte s.a.
  • Cele două mănăstiri foarte vechi din interiorul parcului, respectiv Mănăstirea Hodoş-Bodrog, cea mai veche aşezare monastică din ţara noastră, cu viaţă monahală neîntreruptă, având ca primă atestare documentară o diplomă dată de Regele Bela al III-lea în anul 1177 şi Mănăstirea Bezdin - una dintre puţinele mănăstiri ortodoxe sârbe din România care se mai păstrează, datând din anul 1539.
  • Balta cu nuferi din Rezervaţia naturală Prundul Mare, singurul loc din judeţul Arad unde Nimphaea alba vegetează natural.
Administraţia Parcului Natural Lunca Mureşului promovează  o serie de activităţi turistice cu un caracter ecologic, astfel încât  impactul asupra mediului să fie cât mai redus. Cele mai importante activităţi turistice în cadrul parcului nostru sunt:
•    excursii pe Mureş cu ambarcaţiuni uşoare de tip caiac-canoe ce pot fi închiriate de la sediul administraţiei din Arad sau de la punctele de informare turistică Pecica şi Cenad;
•    plimbări cu bicicleta pe traseul Ceala, traseul Arad – Pecica prin pădure şi traseul Arad – Pecica - Sâmpetru German – Cenad, ultimul străbătând tot parcul de la est spre vest; închirierea de biciclete de teren pentru vizitarea parcului şi parcurgerea acestor trasee se poate face şi de la sediul administraţiei din Pădurea Ceala şi de la punctele de informare turistică Pecica şi Cenad;
•    urmărirea mamiferelor mari în libertate din observatorul Prundul Mare şi a păsărilor din Observatorul Bezdin, construite în acest scop în zona Rezervaţiei Naturale Prundul Mare; accesul la observatorul pentru mamifere mari se face contra cost, putând fi folosit şi în condiţii de temperaturi foarte scăzute, datorită posibilităţii de a fi încălzit;
•    vizite ghidate pe teritoriul întregului parc, pe trasee tematice care includ Balta cu nuferi, arborete naturale de luncă,  Mănăstirile Hodoş - Bodrog şi Bezdin, sau  situri arheologice;

Excursiile cu canoe
Râul Mureş este principala componentă a peisajului Parcului Natural Lunca Mureşului şi o atracţie căreia puţini îi pot rezista. Fiind un spaţiu variat, mereu schimbător şi plin de viaţă, Mureşul ne seduce gândurile şi simţirea cu fiecare meandră care ne răsare în cale.
ImageAdministraţia Parcului Natural Lunca Mureşului vă propune să urmăriţi această lume mult mai de aproape, să atingeţi chiar inima acesteia, alunecând alene, în tandem cu firul apei. O plimbare cu una dintre canoele sau caiacele noastre de agrement vă va transpune într-un peisaj pe care nu l-aţi mai întâlnit: luciul apei curgându-vă în palmă, păsări în zbor însoţindu-vă în sunet şi culoare, arbori împresurându-vă ca într-un alai, animale domestice şi sălbatice etc.
Un şirag de insule sălbatice vi se va aşeza în cale, pentru a le putea admira splendoarea de ghirlande şi perdele formate din viţă de vie sălbatică, curpen sau alte plante agăţătoare. Această vegetaţie luxuriantă a făcut ca unele dintre canalele Mureşului să poată fi considerate adevărate replici ale acelora din Delta Dunării. Image
Tarifele pornesc de la cca. 2 euro pentru o oră până la cca. 15 euro/zi şi includ închirierea unui canoe cu capacitate de 3 persoane (sau 2 adulţi şi 2 copii), punându-se la dispoziţie veste de salvare, un recipient pentru depozitare alimente şi un săculeţ de siguranţă impermeabil, şi asigurându-se şi recuperarea canoelor, dacă este necesar.


Traseele de biciclete
ImageParcul Natural Lunca Mureşului are o nouă propunere pentru a vă înviora organismul şi pentru a vă umple spiritul de vioiciune şi culoare, într-un mediu natural şi atât de aproape de noi. Administraţia ariei protejate a amenajat un traseu de biciclete în zona de agrement Ceala, care poate fi parcurs cu uşurinţă de către oricine. În lungime totală de 12,7 km, traseul începe de la capătul Străzii Bodrogului (intrarea în Pădurea Ceala) şi parcurge porţiuni de pădure, de păşune, malul Mureşului şi un braţ secat al acestuia şi se încheie în acelaşi loc de unde a început. Traseul este complet marcat şi presărat din loc în loc cu panouri informative, pentru a vă atrage atenţia asupra diferitelor obiective turistice, valori naturale şi istorice din această zonă. Astfel, puteţi  întâlni: arbori bătrâni de stejar, plopi seculari de grosimi impresionante, Cetatea Ceala – vestigiu al unei fortăreţe turceşti, arboretul de chiparos de baltă – o prezenţă inedită în Parcul Natural Lunca Mureşului, Balta Moltăreţ etc.
În cazul în care nu dispuneţi de biciclete şi de echipament de protecţie vă stăm la dispoziţie la sediul nostru din Pădurea Ceala.


Observatorul Andras Libus
ImageO nouă oportunitate este adusă în faţa iubitorilor de natură, începând cu anul 2006, prin realizarea de către Administraţia Parcului Natural Lunca Mureşului a unui observator ornitologic la Balta Bezdin din cadrul Rezervaţiei Naturale Prundul Mare. Accesul fiind liber, orice persoană are posibilitatea de a urmări păsările care cuibăresc, vânează sau se hrănesc aici. Observatorul este amplasat în apropierea Mănăstirii Bezdin, pe un teren inundabil, un adevărat paradis pentru păsările de apă, mai cu seamă în perioada inundaţiilor. Pot fi urmărite păsări ca: stârcii cenuşii şi de noapte, egrete albe, lişiţe, raţe sălbatice, lăstuni, prigorii, găinuşe de baltă şi o multitudine de păsări răpitoare. Căprioarele, iepurii, vulpile, sau mistreţii nu sunt străine acestui loc şi vă pot oferi oricând o surpriză plăcută prin apariţia lor plină de viaţă.
Observatorul a fost denumit „Andras Libus” în memoria pasionatului ornitolog al Oraşului Pecica. Pe lângă importantul aport adus la inventarierea şi monitorizarea populaţilor speciilor din Lunca Mureşului, el este unul din promotorii ideii de protejare a acestei zone.

Balta Bezdin
ImageBalta Bezdin este situată în inima Parcului Natural Lunca Mureşului, în porţiunea cea mai sălbatică a acestuia reprezentată de Rezervaţia Naturală Prundul Mare. Aflată printre sălcii, plopi, frasini şi stejari falnici, cea mai mare parte a bălţii este cotropită de stufăriş şi papură, oferind refugiu păsărilor şi târâtoarelor cărora le place umezeala locului. Cea mai spectaculoasă parte a bălţii este însă ascunsă privirilor trecătoare şi pentru a o surprinde trebuie ca întâi să urmăm o potecă ce ne poartă în desişul pădurii. Aici, într-un ochi de apă limpede, vizitat de cerbi, mistreţi şi alte lighioane ce sălăşluiesc în pădure, se scaldă vioi nufărul alb. Pe frunzele ca nişte platouri verzi-lucitoare, apar, ici şi acolo flori imaculate cu zeci e petale răsfirate ce ne minunează privirea. Pe frunze şi printre flori aleargă bizare, libelule multicolore şi se iţesc privirile curioase ale broaştelor. Nuferii albi ni se arată în toată această splendoare doar aici din întreg cuprinsul judeţului Arad, de la începutul verii în luna mai şi până spre sfârşitul acesteia în luna septembrie. Acest grăunte de paradis luxuriant este foarte fragil, ameninţat în permanenţă cu o existenţă efemeră şi de aceea are nevoie de aprecierea şi protecţia oferită de către noi toţi. Deşi luciul de apă al Bălţii Bezdin este extins pe o suprafaţă atât de mică, mai mică de o jumătate de hectar, prezenţa particulară a nufărului alb îi conferă o importanţă deosebită în sufletul tuturor celor care iubesc frumosul şi natura.


Observatorul Prundul Mare
ImagePrin amplasarea şi amenajarea optimă a acestui observator veţi avea şansa să observaţi cu uşurinţă mamiferele mari care trăiesc în aceste locuri. Observatorul are o platformă la înălţimea de 4m şi este amplasat într-un braţ mort al râului Mureş. Fiind izolat fonic şi termic, turiştii pot vedea în condiţii de confort maxim, în cele mai neprielnice condiţii meteorologice, animale sălbatice în libertate. În funcţie de perioada din an în care sosiţi aici veţi putea vedea ciute cu iezi, cerbi falnici cu podoabele lor măiestre, familii simpatice de mistreţi sau căprioare, în permanenţă adulmecând aerul şi scrutând orizontul şi nenumărate specii de păsări. Animalele sălbatice sunt imprevizibile şi vă vor încânta cu simplitatea şi naturaleţea comportamentului lor. În timpul iernii observatorul se poate încălzi astfel încât confortul să fie cel mai înalt. Timpul ideal de observare a mamiferelor mari este la asfinţitul soarelui şi, ca urmare, se propune un interval de 2 ore de aşteptare pentru a spori şansele de a le vedea în apropierea observatorului. În această perioadă se pot afla amănunte despre modul de viaţă al speciilor, comportamentul şi hrana preferată din panourile informative amplasate în interior. Amplasarea acestuia într-un braţ mort a Mureşului face ca după inundaţiile periodice ca în zonă să se hrănească numeroşi stârci cenuşii, egrete albe şi raţe sălbatice, devenind astfel un observator ideal pentru turism ornitologic. Pentru urmărirea animalelor se pun la dispoziţie binocluri performante.

 

Educatie Ecologica

Educatie ecologica
Tabere

Statistici

Visits today: 32
Visits yesterday: 238
Visits total: 300804
Pages total: 4405547
Data since:


Parcul Natural Lunca Muresului - membru al Retelei Destinatiilor Europene de Excelenta